tirsdag den 3. marts 2020

Få et vellykket studium!

Der er en ting, der kan forhindre en elev i at få et vellykket studium, det er uddannelse uden de genstande, redskaber og ting som emnet er forbundet med, det kan være meget hårdt for en elev.

Eleven kan fx begynde at kede sig.

Du kan også få denne følelse af andre grunde, men hvis du studerer hvordan man laver noget, og de genstande du studerer om mangler, vil du fx begynde at blive uinteresseret i emnet og du forstår det ikke helt.

Man kan afhjælpe dette fx ved at bruge fotografier, og film ville hjælpe ret meget. Den trykte side og det talte ord er ikke en erstatning for den virkelige genstand.

Hvis du underviser en person til at blive mekaniker, så giv ham en motor at arbejde med.

Det er måske ikke nok bare at læse om emnet. En elev kan også have behovet for at røre, føle eller tegne et billede, der viser det han læser om. Fx når du skal lære at lægge flere tal sammen, er det meget mere effektivt, når man viser tallene med fysiske ting.

Man skal forstå, at når man uddanner en person i et emne fx en bil, som han ikke har og som han ikke kan røre ved og komme i kommunikation med, så frembringer det fx irritation.

Hvis en elev føler sig dårlig tilpas når han studerer, og det blev sporet tilbage til, at han ikke havde den fysiske genstand, så ville det effektive hjælpemiddel være at fremskaffe genstanden eller en passende erstatning - og det ville rette op på det.

Det er blandt andet derfor vi bruger modellervoks i vores læseundervisning som en passende erstatning, dette gør, at eleven tilegner sig og forstår det læste og kan anvende det.Her på billedet sidder Marcus bl.a. med modellervoks, der giver en helt anden indfaldsvinkel til læsning og dermed større forståelse.
Marcus har nu brudt læsekoden, og er blevet super dygtig til at læse og stave.